page_banner

newyddion

Ar gyfer ffrindiau sydd am wneud arwyddion ffabrig blwch golau 3M, y mwyaf pryderus yw'r pris, faint yw metr sgwâr, os yw'n fwy na'u cyllideb, neu os yw'r ansawdd yn dda, mae'n rhaid iddynt oedi cyn ei ddefnyddio. Fodd bynnag, os ydych chi'n gofyn am y pris anghywir, sy'n arwain at roi'r gorau i ddefnyddio deunyddiau 3M, a yw'n drueni?
Felly, dylem wybod y rhesymau dros y gwahaniaeth pris mawr mewn ffilm brethyn blwch golau 3M.
mae'r deunydd yn wahanol
Brethyn 3M israddol, gyda gwead meddal, trwch tenau, cryfder rhwyg isel, a dim gwahaniaeth mewn teimlad llaw gyda lliain blwch golau cyffredin. Mae'r brethyn blwch golau 3M dilys yn teimlo'n gadarnach ac yn fwy trwchus wrth ei ddal yn eich llaw.
mae'r cyfnod defnyddio yn wahanol iawn
O'u cymharu â phris brethyn blwch golau 3M dilys, mae rhai israddol yn rhatach o lawer, ond mae bywyd y gwasanaeth hefyd yn wahanol iawn. Mae gan y cynnyrch dilys warant tair blynedd, ond gellir ei ddefnyddio am 4 i 5 mlynedd, tra nad oes gan ffabrigau ansawdd israddol unrhyw warant ansawdd. Os ydych chi'n lwcus, gellir eu defnyddio am 3 blynedd. Os yw'r ansawdd yn waeth, dim ond 2 flynedd fydd hi.

2
o ran effaith goleuo, roedd yr effaith yn dda ar y dechrau, ond ar ôl ychydig, bydd y brethyn 3M israddol yn cael ei ddatgelu
Hefyd, mae pris brethyn blwch golau 3M yn gyffredinol yn amrywio o ddegau o ddoleri, ac mae'r pris wedi'i rannu'n warant 3 blynedd a gwarant 5 mlynedd. Yn y bôn, mae gwarant 5 mlynedd ddwywaith mor ddrud â gwarant 3 blynedd. Pwyntiau allweddol ar gyfer adnabod ansawdd brethyn blwch golau 3M: trwch, cryfder tynnol, hydwythedd, gwrthsefyll tywydd, trawsyriant ysgafn, arafwch fflam, gradd plicio, gwastadrwydd, fel amsugno inc, atgynhyrchu lliw, ac ati.

Ar gyfer argraffu inkjet. Rhennir brethyn blwch golau 3M yn dri math yn ôl y broses gynhyrchu: brethyn blwch golau crafu cyllell, brethyn blwch golau calendr a gludo brethyn blwch golau cyfreithiol.
Fel y soniwyd uchod, mae brethyn o ansawdd isel yn feddal ac mae ganddo wrthwynebiad rhwyg isel, felly nid yw'n gallu gwrthsefyll gwynt awyr agored a gwynt cryf. Mae'r gwynt cryf yn aml yn chwythu, ac mae'r llun yn pendilio yn ôl ac ymlaen, ac mae'r hydwythedd yn wael, sy'n achosi i'r llun fod yn anwastad.

1


Amser post: Ebrill-12-2021